• Kardiyoloji Nedir?

  Kardiyoloji Nedir?

  Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

  Kardiyoloji önceleri  iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

  • Girişimsel kardiyoloji
  • Kalp elektrofizyolojisi (ritm iletim sistemi incelenmesi)
  • Medikal kardiyoloji
  • Koroner yoğun bakım

  Tabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır. Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

  • Hipertansiyon
  • Kalp Damar Hastalıkları
  • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
  • Doğuştan kalp hastalıkları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp kası hastalıkları
  • Aort hastalıkları
  • Periferik damar hastalıkları