You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

El Bileğinden Anjiyo

Vücudun kan damarlarının ve organlarının, özellikle kalp odacıklarının, arterlerin ve damarların içini görmek için anjiyografi adı verilen tıbbi bir görüntüleme prosedürü kullanılır. Prosedür tipik olarak, tıbbi görüntüleme konusunda uzmanlığa sahip bir tıp uzmanı olan bir radyolog tarafından gerçekleştirilir.

Bilek anjiyosu veya radial arter anjiografisi olarak da adlandırılan bilekten anjiyografi olarak bilinen minimal invaziv bir prosedür sırasında bilekte bulunan radyal artere kateter adı verilen ince, esnek bir tüp sokulur. Kalp veya beyin gibi hedef bölgeye ulaşmak için kateter kan damarları içinden yönlendirilir. İşlem sırasında koroner damarlarının görselleştirilmesine yardımcı olmak için kateterden bir kontrast madde enjekte edilir. Anjiyografi cihazı ile çekilen röntgen görüntüleri kontrast maddeyi gösterir. Kardiyolog elde ettiği görüntüler sayesinde kalp damarlarını görebilir ve bu damarlarda bir daralma olup olmadığını tespit edebilir.

Kateterin kasıkta femoral artere yerleştirilmesini içeren geleneksel anjiyografi ile karşılaştırıldığında, bilek anjiyosu birtakım avantajları vardır. Bilek anjiyografi prosedürü daha az invaziv, daha az ağrılıdır ve kanama veya enfeksiyon gibi komplikasyonlara neden olma olasılığı daha düşüktür. Tamamlanması daha hızlı ve basit olduğu için hastalar genellikle aynı gün birkaç saat içinde hastaneden ayrılabilirler. Ayrıca kasıktan yapılan angiografiye göre daha mecburi yatak istirahati gerekmesi bir diğer avantajıdır.

El Bileğinden Anjiyo Neden Yapılır?

El bileğinden yada radial arter yolundan anjiyogarfi rutin olarak herhangi bir nedeni olmaksızın geleneksel kasık anjiyografisi yerine kullanılabilir. Bunun yanında kasık arterleri tıkalı olan ileri derecede morbid obezitesi olan ya da omurga problemleri nedeni ile uzun süreli yatağa bağlı kalamayan hastaların yanında, kalp krizi nedeni ile acil anjiyografi yapılması gereken ancak kuvvetli kan sulandırıcı ilaç kullanımı nedeni ile kasık arterindeki kanamanın problem oluşturma olasılığı olan hasta grubunda rutin olarak el bileğinden anjiyografi uygulanabilir.

El Bileğinden Anjiyo Ne Kadar Sürer?

Vakanın karmaşıklığı, kullanılan teknik ve her bir hastanın durumu, bir bilek anjiyonun ne kadar sürede tamamlanacağını etkileyebilecek değişkenlerden bazılarıdır. Genel olarak konuşursak, bir bilek anjiyo tamamlanması 10-15 dakika sürer. İşlemden önce bilek temizlenir ve lokal anestezi ile uyuşturulurken hastadan bir masaya yatması istenecektir.

El bileğindeki radiyal artere bir kateter yerleştirmek ve ardından özel kateterler ve kılavuz teller yardımı ile kalbe ulaşarak koroner arterlerin filminin çekilmesi işlemi basitçe tanımlayabilir. İşlem bittikten sonra kateter çıkarılacak ve hasta kontrast boyaya karşı herhangi bir olumsuz reaksiyon açısından izlenecektir. Boyanın vücuttan atılmasına yardımcı olmak için hastaya bol su içmesi söylenebilir.