You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalp Pili

Kalp atışını kontrol etmeye yardımcı olmak için kalp pili, göğse veya karına implante edilen küçük bir cihazdır. Jeneratöre bağlı ve bir damardan kalbe giden ince teller olan bir veya daha fazla uçtan ve içinde pil ve elektronik devreler bulunan küçük bir metal kutu olan jeneratörden oluşur. Kalp, kalp pilinden, kalbin düzenli ritmik atmasına yardımcı olan elektriksel uyarılar alır. Çarpıntı, nefes darlığı ve bayılma gibi semptomlara neden olabilen düzensiz kalp atışları olan aritmiler sıklıkla bununla tedavi edilir.

Bradikardi (yavaş kalp atış hızı), taşikardi (hızlı kalp atış hızı) ve kalp bloğu gibi birçok farklı kalp rahatsızlığı, kalp pilleri (kalp atışını kontrol eden elektrik sinyalleriyle ilgili bir sorun) ile tedavi edilebilir. Tek odacıklı, çift odacıklı ve biventriküler  (ÜÇ KABLOLU) kalp pilleri, mevcut çok sayıda kalp pili çeşidinden sadece birkaçıdır. Hastanın özel ihtiyaçları, kullanılan kalp pilinin tipini belirler.

Kalp Pili Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Göğüs veya karın bölgesindeki kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olan küçük bir cihazın implante edilmesi prosedürü, kalp pili implatasyonu olarak da bilinen kalp pili ameliyatı olarak bilinir. Prosedür tipik olarak bir kardiyolog lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Kalp pilinin gerekli olup olmadığını belirlemek için İŞLEMDEN önce hastaya bir fizik muayene ve muhtemelen bir elektrokardiyogram (EKG) ve bir göğüs röntgeni de dahil olmak üzere bir dizi test yapılacaktır.

Kalp pilinin uçları, ameliyat sırasında hastanın göğsünde veya karnında yapılacak küçük bir kesi yoluyla kalbe yakın bir damara yerleştirilecektir. Pil ve elektronik devreler içeren küçük bir metal kutu olan kalp pilinin jeneratörü, kabloların bağlandığı yerdir. Bundan sonra, jeneratör derinin altına, tipik olarak köprücük kemiğinin hemen altına yerleştirilir. Kalp pili, implante edildikten sonra düzgün çalıştığından ve kalbin uygun hızda attığından emin olmak için doktor tarafından test edilecektir.

Kesi dikildikten sonra hasta, herhangi bir komplikasyon açısından yakından izlenecekleri bir SÜREÇ BAŞLAR. Hastaların çoğu İŞLEMDEN 24 SAAT SONRA  hastaneden taburcu edilir. Kalp pilinin düzgün çalıştığından emin olmak için, hastaya kesi bakımının nasıl yapılacağına dair talimatlar verilİR ve rutin kontroller için RANDEVULARI OLUŞTURULUR.

Kalp Pili Nasıl Çalışır?

Kalp pili, kalbin ritmini kontrol etmeye yardımcı olmak için göğse veya karına yerleştirilen küçük bir alettir. Kalbin normal şekilde atmasına yardımcı olmak için organa elektrik sinyalleri göndererek çalışır. Puls üreteci ve lead, Kalp Pilinin iki ana parçasıdır. Elektrik sinyallerini üretmek için gerekli olan pil ve elektronik parçalar, puls üreteci adı verilen küçük bir kutuya yerleştirilmiştir.

Tipik olarak üst göğüste veya karında cilt altına implante edilir ve kabaca bir gümüş dolar büyüklüğündedir. Lead adı verilen ince teller puls üretecine bağlanır ve kalbe ulaşmak için bir damardan geçer. Kalp tarafından doğal olarak üretilen elektrik sinyallerini tanımak ve bunları puls üretecine geri iletmek için yapılmıştır. Puls üreteci daha sonra bu verileri kalbin normal şekilde atıp atmadığını veya atmaya yardımcı olması için kalbe bir elektrik sinyalinin gönderilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanır.

Kalp pilleri, tek odacıklı, çift odacıklı ve biventriküler kalp pilleri dahil olmak üzere çeşitli tasarımlara sahiptir. Tek odacıklı kalp pilleri, kalbi (sağ atriyum veya sağ ventrikül) uyarmak için kullanılır. Hem sağ atriyumu hem de sağ ventrikülü uyarmak için çift odacıklı kalp pilleri kullanılır. Kalp yetmezliği olan hastalar hem sol hem de sağ ventrikülleri uyaran biventriküler kalp pillerinin kullanımından fayda görebilir.