You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım

Göğüs ağrısı, birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir semptomdur. Kalp krizi, anjina (göğüs ağrısı), pulmoner emboli (akciğer damarlarında tıkanıklık), aort anevrizması (aort duvarının genişlemesi), perikardit (kalp çevresindeki zarın iltihaplanması) gibi ciddi durumların yanı sıra, gastrit, gastroözofageal reflü hastalığı, interkostal nöralji (omurga sinirlerindeki sorunlar) gibi daha hafif nedenler de göğüs ağrısına neden olabilir. Bu nedenle, göğüs ağrısı olan hastalara yaklaşım, ağrının nedenine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Göğüs ağrısı olan hastalara yaklaşım aşağıdaki adımlarla yapılabilir:

 1. Öncelikle, hastanın genel durumunun değerlendirilmesi yapılmalıdır. Hastanın nefes alıp vermesi, kan basıncı, nabız, solunum hızı gibi vital bulgular ölçülmelidir.
 2. Hastanın öyküsü dinlenmelidir. Hastanın ağrıyı ne zaman hissettiği, ağrının süresi, şiddeti, yayılımı, diğer semptomlar (nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, kusma, çene ağrısı gibi) hakkında bilgi edinilmelidir. Aynı zamanda hastanın kişisel öyküsü (yaş, cinsiyet, önceden geçirdiği kalp krizi ya da anjina, sigara kullanımı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri) de değerlendirilmelidir.
 3. Fizik muayene yapılmalıdır. Kalp ve akciğerlerin dinlenmesi, nabız ve kan basıncı ölçümü, abdomen ve ekstremite muayenesi yapılmalıdır.
 4. EKG (elektrokardiyogram) çekilmelidir. EKG, kalbin elektrik aktivitesinin ölçüldüğü bir testtir ve kalp krizi ya da anjinayı tespit etmede kullanılır.
 5. Göğüs röntgeni çekilmelidir. Göğüs ağrısına neden olan akciğer hastalıklarını, akciğer enfeksiyonlarını, akciğer embolilerini veya aort anevrizmasını tespit etmede yardımcı olabilir.
 6. Kan testleri yapılmalıdır. Kan testleri, kalp krizi ya da anjina gibi kalp hastalıklarını tespit etmede, enfeksiyon ya da kan pıhtılaşması gibi diğer nedenleri araştırmada son derece gereklidir.
 7. Bazı durumlarda, hastalara ekokardiyografi (kalp ultrasonu), stres testi, koroner anjiyografi gibi testler yapılması gerekebilir. Bu testler, kalp hastalıklarının nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.
 8. Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye yatış gerektiğinde, hastanın durumuna göre tedavi planı belirlenir. Kalp krizi ya da anjina gibi ciddi durumlarda, hastanın kalp atışı, kan basıncı ve oksijen seviyeleri yakından takip edilir. Tedaviye antikoagülan, antiplatelet, kan basıncı düşürücü ilaçlar, ağrı kesiciler ve/veya kalp cerrahisi dahil edilebilir.
 9. Göğüs ağrısına neden olan hafif nedenlerde, tedavi genellikle semptomların azaltılmasına yöneliktir. Bu, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, diyet değişiklikleri veya stres azaltma egzersizleri gibi değişiklikleri içerebilir.

Sonuç olarak, göğüs ağrısı olan hastalara yaklaşım, hastanın durumuna ve semptomların nedenine bağlı olarak değişebilir. Göğüs ağrısı ciddi bir semptomdur ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu nedenle, herhangi bir göğüs ağrısı durumunda, bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir.

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı, göğüs bölgesinde ortaya çıkan herhangi bir ağrı, sıkıntı veya baskı hissidir. Göğüs ağrısı birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve bazen ciddi bir tıbbi durumun belirtisi olabilir. Bu nedenle, göğüs ağrısı her zaman dikkate alınması gereken bir semptomdur. Göğüs ağrısının nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

 • Kalp Hastalıkları: Kalp krizi, miyokardit, perikardit, kalp ritim bozuklukları, kardiyomiyopatiler ve son olarak aort diseksiyonları  gibi kalp hastalıkları, göğüs ağrısının en yaygın nedenleridir. Kalp hastalığı olan kişiler genellikle göğüs ağrısı, sıkışma veya baskı hissi, soluklanma zorluğu, mide bulantısı veya terleme gibi semptomlar yaşarlar.
 • Solunum Yolu Problemleri: Pulmoner Emboli,  Astım, bronşit, zatürre, pnömotorax ,Akciğer zar hastalıkları gibi solunum yolu problemleri göğüs ağrısına neden olabilir. Bu tür göğüs ağrısı genellikle solunumla birlikte artar.
 • Sindirim Sistemi Problemleri: Yemek borusu problemleri, mide ülseri, reflü, safra kesesi problemleri ve pankreatit gibi sindirim sistemi problemleri de göğüs ağrısına neden olabilir.
 • Kas, Kemik veya Eklem Problemleri: Göğüs bölgesindeki kas, kemik veya eklem problemleri de göğüs ağrısına neden olabilir. Bu tür ağrılar genellikle hareketle artar ve istirahat edildiğinde azalır.
 • Anksiyete ve Stres: Anksiyete ve stres, göğüs ağrısı gibi fiziksel semptomlara neden olabilir. Bu tür ağrılar genellikle sıkışma hissi, nefes darlığı veya boğulma hissi şeklinde hissedilir.

Göğüs ağrısı birçok farklı şekilde hissedilebilir. Bazı kişiler sıkışma, yanma veya baskı hissi yaşarken, diğerleri keskin veya ağrılı bir ağrı hissederler. Göğüs ağrısı bazen kol, boyun, çene veya sırt bölgesine yayılabilir.

Göğüs ağrısı ciddi bir tıbbi durumun belirtisi olabilir, bu nedenle herhangi bir göğüs ağrısı varlığında bir doktora başvurmak önemlidir. Doktorunuz, fizik muayene, kan testleri, elektrokardiyografi (EKG), röntgen veya diğer görüntüleme testleri gibi çeşitli testlerle göğüs ağrısının nedenini teşhis edebilir.