You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Protez Kapak Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler

  1. Warfarin sodyum (COUMADİN 5 mg) kullandıklarını mutlaka kalp dışı nedenlerle de olsa başvurdukları sağlık profesyonellerine söylemeleri gerekir
  2. Kanama halinde (ağız burun kanaması idrar yollarında  yada büyük abdeste kan görülmesi) mutlaka acil servislere başvurarak (COUMADİN 5 mg) kullandıklarını söylemeleri gerekir
  3. Kalp dışı herhangi bir neden bağlı gereken operasyonlar için kalp kapaklarını mikrobik organizmalardan korumak için antibiyotik profilaksisi kullanmaları gerekir
  4. Kalp dışı gereken operasyonlar da ; kanama /emboli  riskini minimalize etmek için kardiyoloji uzmanlarından fikir almaları gerekir .
  5. Bu hastalar herhangi bir yakınmaları olmasa bile en az ayda bir kez kan sulanma seviyelerini (PTZ/INR) öğrenmek için bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar