You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tansiyon Holter

Ambulatuvar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

Ambulatuvar  kan basıncı ölçümünün kullanım yerleri:

Evde kan basıncı ölçümü yapılamadığı veya yararsız olduğu durumlarda beyaz önlük hipertansiyonun araştırılmasında,

Tedaviye direnç gösteren hastaların değerlendirilmesinde

Çeşitli ölçümlerde bulunan kan basıncı değerlerinde aşırı değişkenlik olduğunda,

Uykuda kan basıncı seyrinin değerlendirilmesinde, Evde ölçümün yapılamadığı durumlarda, sabahın erken saatlerinde veya gün içerisinde tedavi etkisinin değerlendirilmesinde,

Bazı sistemik hastalıklara (Diyabet vb) eşlik eden sinir sistemi bozukluklarının kan basıncına etkisinin değerlendirilmesinde,

Uygulanan ilaç tedavisinin takibinde ve vücudun buna verdiği yanıtın değerlendirilmesinde.

Ambulatuvar kan basıncı hastanın doktoru tarafında yapılan değerlendirmesi sonucu doktor önerisi durumunda yapılmalıdır. Hasta doktorunun tavsiyesine göre ilaçlarına devam ederek veya etmeyerek test gerçekleştirir. Hastanın eğer kullanıyorsa ilaçlarını doğru bir şekilde bildirmesi önemlidir