You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ritm Holter

Kişinin kalp ritminin zaman içinde sürekli izlenmesi Rhythm Holter cihazı ile yapılır. Tipik olarak göğse veya bele takılan taşınabilir bir cihazdır ve kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmek için cilde bağlanan küçük elektrotlar kullanılır. Ritim Holter, izleme süresi boyunca kalbin elektriksel aktivitesini sürekli olarak kaydeder ve bilgileri küçük bir bilgisayar çipinde saklar.

Bir sağlık uzmanı daha sonra herhangi bir anormal kalp ritmi veya kalbin işleviyle ilgili diğer sorunları bulmak için bu verileri indirebilir ve inceleyebilir. Bir Ritim Holteri öncelikle bradikardi, supraventriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyon gibi kalp ritmi problemlerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılır. Bu durumlar çarpıntı, baş dönmesi ve nefes darlığı olarak ortaya çıkabilir ve felç gibi hayatı tehdit eden komplikasyon riskini artırabilir.

Sağlık uzmanları, Ritim Holteri yardımıyla bu bozuklukları tanıyabilir ve en uygun tedavi yöntemini seçebilir. Ritim Holteri, kalp ritmi bozukluklarını teşhis etmek ve bu bozuklukların ne kadar iyi tedavi edildiğini değerlendirmek için kullanılabilir. Çeşitli Ritim Holter 'lar, hastanın semptomlarla karşılaştığında bir düğmeye basmasıyla başlatılan olay kaydedicileri ve kalbin aktivitesini sürekli olarak kaydeden ve verileri önceden belirlenmiş bir süre boyunca saklayan loop kaydedicileri içerir.

Ritim Holter kullanmak genellikle güvenlidir ve iyi tolere edilir. İnvaziv olmadığı için cihazla ilgili herhangi bir ağrı veya rahatsızlık yoktur. Sağlık uzmanının talimatlarına uymak ve cihazın güvenli bir şekilde bağlandığından ve amaçlandığı şekilde çalıştığından emin olmak çok önemlidir.

Ritim Holter, bel veya göğse takılan ve kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmek için küçük elektrotlar kullanan taşınabilir bir cihazdır. Cihaz, supraventriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyon gibi kalp ritmi bozukluklarını teşhis etmek ve değerlendirmek için kullanılır. Genellikle 24 ila 48 saat giyilir. Bu bozuklukların ne kadar iyi tedavi edildiğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

Ritim Holter Nasıl Çalışır?

Ritim Holter olarak bilinen küçük bir kayıt cihazı, kullanıcının kemerine veya bel bandına takılır. Kişinin göğsüne bir dizi elektrot yerleştirilir ve cihaza bağlanır. Kalpten gelen elektrik sinyalleri bu elektrotlar tarafından yakalanır ve daha sonra onları kayıt cihazına gönderir.

Kalbin elektriksel aktivitesi kayıt cihazı tarafından yakalanır ve daha sonraki analizler için saklanır. İzlenen belirli tıbbi duruma bağlı olarak, kişi Ritim Holterini 24 saatten birkaç güne kadar takar. Cihaz, kayıt süresi sona erdikten sonra hekime veya tıp teknisyenine geri verilir ve kaydedilen verileri olağan dışı kalp ritimleri açısından inceler.

Kalbin elektriksel aktivitesi, genellikle analiz için kullanılan özel bir yazılım tarafından bir bilgisayar ekranında görselleştirilir. Rhythm Holter'dan elde edilen veriler, hekime aritminin türünü ve ciddiyetini belirlemede ve uygun bir tedavi stratejisi belirlemede yardımcı olabilir. Araç aynı zamanda bir hastanın tedaviye verdiği yanıtı takip etmek veya zaman içinde kalp ritmindeki herhangi bir değişikliği tespit etmek için de kullanılabilir.

Ritim Holter Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Aritmiler (düzensiz kalp ritimleri) gibi belirli kalp rahatsızlıklarını belirlemek ve takip etmek için sıklıkla kullanılır. Hasta tipik olarak günlük aktivitelerle uğraşırken 24 ila 48 saat boyunca bir Ritim Holter monitörü takar. Aşağıdakiler, bir Ritim Holter monitörü kullanmak için bazı tipik endikasyonlardır:

  • Supraventriküler taşikardi veya atriyal fibrilasyon gibi şüphelenilen veya tanınan aritmiler
  • Atlayan kalp atışları veya çarpıntı
  • Kalp hastalığına bağlı olabilecek göğüs rahatsızlığı veya ağrı
  • Senkop (bayılma) veya neredeyse senkop epizodlarının analizi
  • Kalp pili veya defibrilatör gibi kardiyak ilaçların veya cihazların etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığı gibi bilinen kalp rahatsızlıkları olan hastaların durumlarındaki değişiklikleri araştırmak için izlenmesi